INFORMATIEMARKT HOGER ONDERWIJS

Muzikaal talent op het "Open Podium" van Zandvliet.

 
 
 

nog meer optredens zijn te zien op YouTube.

Foto's op onze eigen website. 

Christelijk lyceum Zandvliet |
Bezuidenhoutseweg 40 |
2594 AW Den Haag |
070-3851902 |
administratie@chrlyceumzandvliet.nl |