Ouderavond brugklas

OUDERAVONDEN 
De algemene ouderavonden zullen de komende maand van start gaan. Op de ouderavonden wordt de belangrijke informatie over het cursusjaar met u gedeeld en maakt u kennis met de mentor. Een belangrijke avond waar u echt bij moet zijn. We gaan er dan ook vanuit dat van elke leerling er in ieder geval één ouder of verzorger aanwezig is. 

Planning is als volgt: 
Brugklas: Dinsdag 24 september 
Klas 2 en 3: Dinsdag 1 oktober 
Klas 5havo en 6vwo: Woensdag 2 oktober 
Klas 4havo, 4vwo en 5vwo: Dinsdag 8 oktober 

Bijzondere aandacht voor de ouderavond klas 5havo en 6vwo. Deze is op woensdag 2 oktober en niet op dinsdag 10 september of dinsdag 29 oktober, zoals per abuis in de schoolgids is vermeld. 

De exacte tijden en het programma van de ouderavonden krijgt u t.z.t. gemaild door de teamleider.

Christelijk lyceum Zandvliet |
Bezuidenhoutseweg 40 |
2594 AW Den Haag |
070-3851902 |
administratie@chrlyceumzandvliet.nl |