Corona update 2 november

STAND VAN ZAKEN 

In de herfstvakantie zijn er geen meldingen geweest van leerlingen die positief getest zijn. Eén docent is in de herfstvakantie positief getest. Hij is gedurende de gehele besmettingsperiode niet op school geweest.

Ook in deze eerste lesweek na de herfstvakantie zijn er geen leerlingen of medewerkers gemeld die positief getest zijn. Als door de GGD of via de school meldingen binnenkomen van leerlingen of medewerkers, zal daar een brief naar de betreffende klas / afdeling worden gemaild.

AFSPRAKEN
Om het risico van besmetting zoveel mogelijk te beperken, houden we ons aan de volgende afspraken:
• Regelmatig, zeker bij binnenkomst, handen ontsmetten.
• Daar waar kan 1,5 m afstand bewaren.
• Hoesten en niezen in de elleboog.
• Blijf thuis zodra de eerste verschijnselen die kunnen duiden op het Covid-virus zich voordoen en laat je testen
• Gebruik een mondkapje in drukke ruimtes zoals de gangen en de aula.

Om mondkapjes op de juiste manier te dragen, geeft het RIVM de volgende adviezen:
• aan de elastiekjes op en af doen.
• bewaren in een afgesloten zakje.
• regelmatig verversen.
Media
  • coronavirus

Christelijk lyceum Zandvliet |
Bezuidenhoutseweg 40 |
2594 AW Den Haag |
070-3851902 |
administratie@chrlyceumzandvliet.nl |