Mach-mit-Mobil op Zandvliet

Bericht geplaatst op: 9-10-2017

Duits en Duitsland beter leren kennen.

Mach mit! – Doe mee! – staat op de oranje BMW die meerdere keren per week door Nederland rijdt om leerlingen met de Duitse taal en cultuur vertrouwd te maken. De Mach-mit-Mobil rijdt vanuit het Goethe Instituut Rotterdam; het is een project van de Actiegroep Duits dat in 2012 van start ging en sindsdien meer dan 420 bezoeken aan Nederlandse scholen heeft gebracht. Met het lespakket wordt beoogd leerlingen voor het vak Duits te interesseren, interessante informatie over Duitsland te bieden en het belang te onderstrepen van een goede kennis van het Duits in het beroepsleven.  

Door middel van leuke activiteiten worden de leerlingen op verschillende manieren uitgedaagd; terloops verbeteren ze op een communicatieve en handelingsgeoriënteerde wijze hun taalkennis en ontdekken de Duitse taal en cultuur. De lessen vinden volledig in het Duits plaats. Afgelopen donderdag deed de Mach-mit-Mobil Zandvliet aan. 

De leerlingen van twee klassen 3HAVO en 2 klassen 3VWO mochten deelnemen aan deze bijzondere lesWarum Deutsch?’. Onder leiding van 2 taalassistenten deden de groepjes 6 ‘Stationen’ aan, waarbij ze verschillen en overeenkomsten tussen Nederland en Duitsland leerden kennen en de taalkundige, maatschappelijke en economische voordelen van het Duits werden belicht. Uiteraard was er voor het winnende groepje een prijsje te verdienen! 
De leerlingen hebben een leuke les gehad en de sectie Duits kijkt met plezier terug op een geslaagd bezoek. Bis zum nächsten Mal! 

Namens de sectie Duits, K. Hendriks 


 Terug

Christelijk lyceum Zandvliet |
Bezuidenhoutseweg 40 |
2594 AW Den Haag |
070-3851902 |
administratie@chrlyceumzandvliet.nl |