Veelgestelde vragen met de antwoorden

 

Basisschooladvies

 

Met welk basisschooladvies kan ik mijn kind aanmelden bij het Zandvliet?

Het basisschooladvies is leidend in ons aannamebeleid. Voor toelating op het Zandvliet moet het basisschooladvies havo, havo-vwo of vwo zijn.

 

Kan ik mijn kind aanmelden met een vmbo- of een vmbo-havo advies?

Nee dat kan niet. Omdat Zandvliet geen vmbo-afdeling heeft, kan alleen met minimaal een

havo advies een aanmelding worden gedaan.

 

Wanneer kan ik mijn kind aanmelden voor het gymnasium?

Als uw kind een Vwo-advies heeft, kan een keuze gemaakt worden voor de gymnasium- of

atheneumklas.

Op onze website onder https://www.chrlyceumzandvliet.nl/Onderwijs/Gymnasium

staat informatie over het verschil tussen de gymnasium en de atheneumklas.

 

Kan een leerling met een havo/vwo-advies doorstromen naar het gymnasium?

Leerlingen die geplaatst worden in de havo/vwo brugklas kunnen op grond van hun prestaties na de brugklas alsnog plaatsnemen in klas 2 gymnasium.

 

Ik ben het niet eens met het basisschooladvies, wat moet ik doen?

Daarvoor moet u contact opnemen met de leerkracht van groep 8 van de basisschool.

 

Aanmeldingsprocedure

 

Welke aanmeldingsprocedure wordt gevolgd?

De aanmeldingsprocedure verloopt volgens de afspraken van het BOVO – Haaglanden

overlegMeer informatie hierover kunt u vinden op  www.bovohaaglanden.nl

 

Vanaf wanneer mag ik mijn kind aanmelden?

De aanmeldingsperiode in de regio Den Haag van maandag 25 maart t/m zondag 31 maart 2024.

Alleen in deze periode kan aangemeld worden.

 

Hoe moet ik mijn kind aanmelden?

Onder het kopje Toelating Brugklas staat hierover informatie.

 

Op hoeveel scholen mag ik mijn kind aanmelden?

Er moet een voorkeurslijst gemaakt worden van minstens 6 scholen havo en minstens 8 scholen voor vwo. Bij de school van eerste keuze moet de aanmelding gedaan worden.

 

Wordt op volgorde van aanmelding gehandeld?

Tot en met vrijdag 31 maart 2024 worden alle aanmeldingen als gelijktijdig aangemeld behandeld.

 

Welke voorrangsregels zijn er voor aanmelding?

Leerlingen met een broer/zus op onze school en kinderen van medewerkers van Zandvliet          hebben een gegarandeerde plaats. 

 

 

 

Hoe gaat de aanmelding via Onderwijs Transparant?

Informatie over het inloggen en aanmelden via de ouderrol in Onderwijs Transparant kunt u opvragen bij de leerkracht van groep 8 van de basisschool.

 

Hoe krijg ik een bevestiging van de aanmelding?

Binnen enkele dagen verwerken wij de aanmelding uw zoon/dochter in Onderwijs Transparant (OT) en wordt de leerkracht van de basisschool van de aanmelding op de hoogte gesteld. Als u bij de basisschool heeft aangegeven dat u een mail vanuit OT wilt ontvangen, krijgt u zelf een bevestigingsmail van de aanmelding en de ingevoerde voorkeurslijst. 

 

Mijn kind zit op basisschool buiten de regio Den Haag, hoe verloopt dan de aanmelding?

U mag uw kind ook aanmelden bij een school in de eigen regio en ook is het mogelijk

andere scholen in de regio Den Haag als 2e of 3e (en meer) keuze bij ons aan te geven. 

 

Wanneer hoor ik of mijn kind bij u op school is aangenomen?

Woensdag 15 mei 2024 vanaf 15.00 uur ontvangt u een mail vanuit OT op welke school

uw zoon/dochter definitief geplaatst is.

Op deze dag mailen wij een bevestiging van definitieve plaatsing met de vervolgprocedure. 

 

Hoe krijgen de uitgelote leerlingen bericht?

Woensdag 15 mei 2024 vanaf 15.00 uur ontvangt u een mail vanuit OT op welke school uw zoon/dochter definitief geplaatst is. De school van plaatsing stuurt ook nog een bevestiging.

 

Aanmeldingsformulier

 

Hoe kom ik aan het aanmeldingsformulier?

Ons aanmeldingsformulier is via onze website te downloaden

Aanmeldingsformulier-2024-2025 of via een link in Onderwijs Transparant.

 

Hoe moet ik het aanmeldingsformulier invullen?

Op onze website staat een document hoe het aanmeldingsformulier digitaal in te vullen is invullen 

instructie invullen aanmeldingsformulier

 

Het lukt mij niet om het aanmeldingsformulier digitaal in te vullen, wat moet ik nu doen?

U kunt het formulier printen, met de hand invullen, scannen en mailen naar  administratie@chrlyceumzandvliet.nl    Als het niet lukt om het formulier te printen en/of te scannen kunt u contact met ons  opnemen per mail, zie bovenstaand mailadres.

 

Moet ik ook pagina 2 van het aanmeldingsformulier invullen?

Voor een aanmelding hoeft alleen het aanmeldingsformulier te worden ingevuld.

Het plaatsingsformulier mag wel al ingevuld worden, maar is pas van toepassing bij definitieve plaatsing.

                

Welke documenten moet ik toevoegen?

Als de aanmelding niet via de ouderrol in Onderwijs Transparant wordt gedaan, moet in de

regio Den Haag het Bovo-formulier toegevoegd worden.

 

Waar moet ik het aanmeldingsformulier inleveren?

Het ingevulde aanmeldingsformulier kunt u mailen aan  administratie@chrlyceumzandvliet.nl


 

Indeling klassen

 

Hoeveel klassen komen er in het schooljaar 2024-2025?

Voor het nieuwe schooljaar hebben we plaats voor maximaal 180 leerlingen verdeeld over

havo/vwo brugklassen, vwo klassen en gymnasium klassen.

 

Hoe is de verdeling van de brugklassen?

Er komen 3 brugklassen voor havo/vwo en 3 brugklassen voor vwo. De indeling van de vwo-klassen in gymnasium en atheneum is afhankelijk van het aantal aanmeldingen voor deze studies.

 

Wat is het verschil tussen gymnasium en atheneum?

In de gymnasiumklas wordt als extra vak Klassieke Talen gegeven. Dit is onderwijs in de 

Griekse en de Latijnse taal en cultuur. 

 

Wanneer wordt er geloot onder de aanmeldingen?

Leerlingen met een vwo advies worden zeker geplaatst in een vwo klas of een gymnasium

klas. Als we voor de havo/vwo brugklassen meer aanmeldingen krijgen, vindt er loting

plaats voor deze brugklassen.

 

Hoe verloopt een loting?

Een loting wordt gedaan volgens de regels van de BOVO-Haaglanden door een notaris.

Na het verwerking van onze voorrangsregels (broertje/zusje of kind personeelslid Zandvliet)

gaan alle aanmeldingen naar de notaris en hij bepaald op willekeurige volgorde

(op nummer) welke leerlingen ingeloot worden.

 

Hoe wordt er geloot als er twee kinderen (tweeling) uit een gezin aangemeld zijn?

Als van twee kinderen uit een gezin een kind wordt ingeloot, wordt het andere kind ook

toegelaten. 

 

Moet er dit jaar geloot worden?

Wij kunnen geen voorspelling doen of we meer aanmeldingen krijgen dan het aantal

leerlingen dat wij kunnen plaatsen in klas 1. De afgelopen jaren is dit wel het geval geweest

en hebben we moeten loten in de Havo/vwo brugklassen.

 

Mag mijn kind bij vriendjes/vriendinnetje in de klas?

Hiermee kan zeker rekening worden gehouden, mits de aanmelding voor dezelfde

studie/brugklas is.

 

Kunstklas

 

Hoe moet ik mijn kind aanmelden voor de kunstklas?

Bij het invullen van het aanmeldingsformulier kan aangegeven worden dat er belangstelling is voor deelname voor de kunstklas.

 

Hoe is de toelatingsprocedure voor de kunstklas?

In de maand juni/juli nodigt de coördinator van de kunstklas de kinderen die zich hebben opgegeven uit een portfolio in te leveren met hun werk. Tijdens een persoonlijk gesprek wordt gekeken op de leerling toegelaten kan worden tot de kunstklas. 

 

 

Wat is de kunstklas?

Als een kind toegelaten is tot de kunstklas, krijg je 1 middag in de week les op de

Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag.

Gedurende het schooljaar is er een dagexcursie voor de kunstklas en een feestelijke

eindtentoonstelling aan het einde van het schooljaar.

 

Is de kunstklas alleen het eerste jaar?

De kunstklas kan doorlopen van de brugklas tot en met het einde van de schooltijd op

Zandvliet. Doorstroming is in overleg en is afhankelijk van de eigen keuze van de leerling en van de schoolresultaten. 

 

Zijn er extra kosten voor de kunstklas?

De kosten voor deelname aan de kunstklas bedragen € 320,- per schooljaar.

 

Kan ik in contact komen met de coördinator van de kunstklas?

De coördinator van de kunstklas is mevrouw F. Vermeer en zij is te bereiken per mail

vrm@chrlyceumzandvliet.nl

 

Schoolkosten

 

Hoeveel schoolgeld moet ik betalen?

In onze schoolgids is op bladzijde 42 t/m 47 informatie te vinden over de schoolkosten

Schoolgids schooljaar 2023-2024

 

Wanneer ontvang ik de factuur voor het schoolgeld?

De factuur voor de schoolkosten wordt in oktober digitaal aan u verzonden.

Deze factuur kan in termijnen met Ideal betaald worden. 

 

Overige zaken

 

Wat heeft Zandvliet aan digitale leermiddelen te bieden?

De leerlingen op Zandvliet gebruiken naast de leerboeken een eigen Chromebook, die ook

mee naar huis genomen mag worden. 

 

Zijn er kosten voor het gebruik van de Chromebook?

Per schooljaar wordt een eigen bijdrage van € 20,- voor de Chromebook gevraagd.

 

Mijn kind is hoogbegaafd, wat heeft Zandvliet dan te bieden?

Wij hebben een coach hoogbegaafdheid en die gaat in overleg met leerling en ouders op

zoek naar uitdagingen binnen ons onderwijs.

 

Kan ik contact opnemen met de coach hoogbegaafdheid?

De coach hoogbegaafdheid is de heer T. Hagendoorn en hij is per mail te bereiken

 hgn@chrlyceumzandvliet.nl

 

Mijn kind heeft dyslexie, wat hebben jullie te bieden?

Zandvliet heeft een dyslexiecoach, de heer mevrouw M.P. van Eekhout. Als er een dyslexieverklaring wordt ingeleverd, wordt in overleg met hem de mogelijkheden besproken en wordt bij toetsen en

examens extra tijd verleend. De dyslexiecoach is per mail te bereiken  ekh@chrlyceumzandvliet.nl

 

 

Mijn kind heeft ondersteuning nodig?

Zandvliet heeft een zorgcoördinator, mevrouw D. Felida fld@chrlyceumzandvliet.nl

 

Mijn kind is niet/anders gelovig, moet er meegedaan worden aan kerkactiviteiten?

Zandvliet is een christelijke school. Van ouders en leerlingen wordt verwacht dat zij de

grondslag van de school respecteren. Dit betekent dat de leerlingen deelnemen aan de

godsdienstlessen en de kerst- en paasviering in de aula bijwonen.

 

Hoe kan ik een aanmelding doen voor klas 2 en hoger?

Hiervoor dient u altijd contact op te nemen met de betreffende teamleider.

-       2/3 havo is dit de heer D. Verhagen vrh@chrlyceumzandvliet.nl

-       2/3 vwo is dit mevrouw R. Kwint kwn@chrlyceumzandvliet.nl

-       4/5 havo is dit de heer B. Oud  oud@chrlyceumzandvliet.nl

-       5/6 vwo is dit mevrouw I. Frijters frj@chrlyceumzandvliet.nl

 

Mijn vraag staat er niet bij, wat kan ik nu doen?

Op vrijdag 15 maart 2024 tijdens het Open Huis kunt u uw vragen stellen aan de medewerkers van het Zandvliet. 

 

Ik heb nog geen antwoord op mijn vraag, hoe kom ik in contact met de administratie?

U kunt ons op schooldagen van 08.00 tot 16.30 uur bellen op 070 3851902, keuze 3 (administratie) of u kunt ons mailen op administratie@chrlyceumzandvliet.nl

 


Christelijk lyceum Zandvliet |
Bezuidenhoutseweg 40 |
2594 AW Den Haag |
070-3851902 |
administratie@chrlyceumzandvliet.nl |