Internationalisering

Het christelijk lyceum Zandvliet werkt al een aantal jaren samen met partner scholen uit Spanje, Duitsland, Polen, Frankrijk en Finland. Tussen 2018 en 2021 vormen we samen met deze landen een heus E-team om verschillende projecten uit te voeren. Deze projecten vallen onder het Erasmus+ programma van de Europese Unie die deze projecten mogelijk maakt. De basis van onze samenwerking is uitwisseling van zowel leerlingen als docenten om van elkaar te leren op het gebied van onderwijs, taal en cultuur. Zo zijn er in 2018 vier docenten van het Zandvliet naar Duitsland geweest voor een bijeenkomst over tweetalig onderwijs en hebben vijf van onze leerlingen een uitwisseling gehad met leerlingen uit Lyon. Voor de komende jaren zullen er nog docenten en leerlingen naar onze partnerscholen gaan voor uitwisselingen of congressen.

Zie ook; www.erasmuspluseteam.com


Afbeeldingsresultaat voor erasmus plus


Christelijk lyceum Zandvliet |
Bezuidenhoutseweg 40 |
2594 AW Den Haag |
070-3851902 |
administratie@chrlyceumzandvliet.nl |