HAGANUM MODEL UNITED NATIONS

Een aantal leerlingen uit 4&5 Vwo van het Zandvliet deed ook dit jaar weer mee aan het Hagamun, the Modal United Nations.

Op school hebben wij ons een aantal keren beziggehouden met de voorbereidingen. Daarbij hebben wij geleerd hoe we een resolution (oplossing voor een probleem) schrijven, hoe het land dat wij vertegenwoordigen dacht en hoe wij ons moeten gedragen tijdens een officieel debat in het Engels.

Helemaal voorbereid en heel net gekleed gingen wij naar het Haganum, die tijdens dit event zich het Hagamun noemt. Daar hebben wij ons bezig gehouden met verschillende onderwerpen, zoals die te zien zijn op: http://hagamun.org/issues/. De Zandvlieters waren super in het debatteren en we hebben zelfs meerdere resolutions goed gekeurd gekregen.Behalve debatteren kom je natuurlijk ook veel kinderen tegen, sommige zelfs uit het buitenland. Allemaal zijn weer wat vriendschappen rijker. Ook werd er veel gelachen, hoe kan dat ook anders wanneer Noord-Korea plotseling aan de Verenigde Staten de oorlog verklaard of wanneer Iran uitschreeuwt dat iedereen haar maar probeert te bespioneren.

Al met al was meedoen aan het Hagamun een zeer bijzondere en leuke ervaring, iets wat ik iedereen zeker aanraad om aan mee te doen.

Christelijk lyceum Zandvliet |
Bezuidenhoutseweg 40 |
2594 AW Den Haag |
070-3851902 |
administratie@chrlyceumzandvliet.nl |