Aanmeldingsprocedure

Toelatingscriteria

Wij streven naar een evenwichtige verdeling van de leerlingen over de afdelingen. In de brugklas hebben we daarom plaats voor 50% leerlingen met een vwo-advies en 50% leerlingen met een havo- of havo/vwo-advies. 

Het basisschooladvies is leidend in ons aannamebeleid. Voor toelating op Zandvliet moet het basisschooladvies één van de volgende adviezen zijn:

  • ‘havo’, ‘havo-vwo’,
  • ‘vwo’

Voor plaatsing in de gymnasiumstroom of de vwo stroom moet het basisschooladvies zijn: ‘vwo’. Op het Zandvliet kunnen leerlingen die komend schooljaar plaatsnemen in de havo/vwo of vwo stroom op grond van hun prestaties na de brugklas alsnog plaatsnemen in klas 2 gymnasium. 


Bij overaanmelding voor een van deze twee groepen vindt er loting plaats in de desbetreffende groep. voorrangsregels bij overaanmelding:

  • leerlingen met een broer/zus op onze school hebben een gegarandeerde plaats;
  • leerlingen afkomstig van een voorrangsschool worden met voorrang geplaatst.


Geselecteerde voorrangsscholen 2017-2018

Basisschool Benoordenhout, de Dijsselbloem, de Driemaster, Emmaus, Gerth van Wijkschool, Groen van Prinstererschool, De Horizon, van Hoogstratenschool, J.F. Kennedyschool, Liduina Basisschool, De Lusthof Voorburg, dr. M.M. den Hertogschool, Nieuw Vreugd en Rust, Nutsschool Bezuidenhout, Pius X school, Professor Casimirschool, de Regenboog in Nootdorp, Steenvoordeschool, de Vijverhof,  W.L. de Colignyschool de Zonnewijzer.  

Indien er na het toepassen van de voorrangsregels nog plaatsen over zijn, zal onder de nog niet geplaatste leerlingen worden geloot. Mocht er vanuit de voorrangsscholen meer belangstelling zijn voor een bepaalde afdeling dan het aantal beschikbare plaatsen, zal ook hier worden geloot. 

Indien van twee kinderen uit een gezin een kind wordt ingeloot, wordt het andere kind ook toegelaten.

Kunstklas

Leerlingen kunnen zich ook aanmelden voor de kunstklas. Kinderen die dit graag willen, leveren een portfolio in met hun werk. Tijdens een persoonlijk gesprek wordt gekeken of de leerling toegelaten kan worden tot de kunstklas.

Grondslag

Zandvliet is een christelijke school. Van ouders en leerlingen wordt verwacht dat zij de grondslag van de school respecteren. Dit betekent dat de leerlingen deelnemen aan de godsdienstlessen en de kerst- en paasviering in de aula bijwonen.

Procedure brugklas

De aanmeldingsprocedure verloopt volgens de afspraken van het BOVO – Haaglanden overleg. Meer informatie hierover kunt u vinden op: www.bovohaaglanden.nl

Passend Onderwijs

Op onze website staat in het schoolondersteuningsprofiel beschreven welke extra ondersteuning Zandvliet kan bieden voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Deze leerlingen moeten hiervoor door hun ouders reeds schriftelijk aangemeld zijn. De toelatingscommissie neemt binnen zes weken na aanmelding het besluit of de leerling plaatsbaar is.


Christelijk lyceum Zandvliet |
Bezuidenhoutseweg 40 |
2594 AW Den Haag |
070-3851902 |
administratie@chrlyceumzandvliet.nl |