Aanmeldingsprocedure

 

Toelatingscriteria

In de brugklas hebben we plaats voor maximaal 180 leerlingen verdeeld over havo/vwo brugklassen, vwo brugklassen en gymnasium brugklassen.
Leerlingen met een vwo advies worden zeker geplaatst in een vwo brugklas of een gymnasium brugklas. Bij overaanmelding kan er loting plaatsvinden voor de overige brugklassen.

Voorrangsregels bij overaanmelding:

  • leerlingen met een broer/zus op onze school hebben een gegarandeerde plaats
  • kinderen van medewerkers die op de school werken, hebben een gegarandeerde plaats 

Het basisschooladvies is leidend in ons aannamebeleid. Voor toelating op Zandvliet moet het basisschooladvies één van de volgende adviezen zijn:

  • ‘havo’, ‘havo-vwo’
  • ‘vwo’
    Voor plaatsing in de gymnasiumstroom of de vwo stroom moet het basisschooladvies zijn: ‘vwo’.
    Op het Zandvliet kunnen leerlingen die komend schooljaar plaatsnemen in de havo/vwo of vwo stroom op grond van hun prestaties na de brugklas alsnog plaatsnemen in klas 2 gymnasium. 

Procedure brugklas

Indien van twee kinderen uit een gezin een kind wordt ingeloot, wordt het andere kind ook toegelaten.
De aanmeldingsprocedure verloopt volgens de afspraken van het BOVO – Haaglanden overleg. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.bovohaaglanden.nl.

Kunstklas

Leerlingen kunnen zich ook aanmelden voor de kunstklas. Kinderen die dit graag willen, leveren een portfolio in met hun werk. Tijdens een persoonlijk gesprek wordt gekeken of de leerling toegelaten kan worden tot de kunstklas.

Grondslag

Zandvliet is een christelijke school. Van ouders en leerlingen wordt verwacht dat zij de grondslag van de school respecteren. Dit betekent dat de leerlingen deelnemen aan de godsdienstlessen en de kerst- en paasviering in de aula bijwonen.

Passend Onderwijs

In ons schoolondersteuningsprofiel staat beschreven welke extra ondersteuning Zandvliet kan bieden voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. De basisschool heeft deze behoefte aangevinkt in het OKR. Het heeft de sterke voorkeur dat ouders en leerling een gesprek hebben met de zorgcoördinator en/of de teamleider wanneer aanmelding overwogen wordt. Leerlingen met extra ondersteuning zullen bij overaanmelding meedoen met de loting.

Aanmeldingsformulier

Aanmeldingsformulier

Het aanmeldingsformulier is uitgedeeld tijdens onze Voorlichtingsavond en Open huis. Voor vragen kunt u een mail sturen aan administratie@chrlyceumzandvliet.nl

De officiële inschrijving liep van zaterdag 1 februari t/m vrijdag 14 februari 2020.


Bericht van toelating

Woensdag 25 maart 2020 vanaf 15.00 uur ontvangt u een mail vanuit OT op welke school uw zoon/dochter definitief geplaatst is.

Op dezelfde dag verzenden wij per post een bevestiging van definitieve plaatsing met de vervolgprocedure.


Christelijk lyceum Zandvliet |
Bezuidenhoutseweg 40 |
2594 AW Den Haag |
070-3851902 |
administratie@chrlyceumzandvliet.nl |