Voorlichtingsavond voor ouders aanstaande brugklassers: dinsdag 28 januari 2020

Open Lesmiddag voor aanstaande brugklassers: woensdag 29 januari 2020

Open huis: vrijdag 31 januari 2020


Christelijk lyceum Zandvliet |
Bezuidenhoutseweg 40 |
2594 AW Den Haag |
070-3851902 |
administratie@chrlyceumzandvliet.nl |