Getalenteerde leerlingen

Voor gemotiveerde en getalenteerde vwo-leerlingen bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan programma’s van de Universiteit Leiden (LAPP-top en Pre-University College) en het Junior College van de TU Delft. De leerlingen moeten om deze programma’s te kunnen volgen op de universiteiten een selectieprogramma doorlopen.

Pre-University College (PRE) is een twee jaar durend programma voor leerlingen uit 5 vwo en 6 vwo. De leerlingen gaan bijna elke maandagmiddag naar Leiden om colleges te volgen. Het programma is breed opgezet. Leerlingen maken kennis met verschillende disciplines bij diverse faculteiten. Het programma omvat 5 blokken, die allemaal anders van opzet zijn. Het onderwerp van het eerste blok is wetenschapsfilosofie (Wat is kennis en hoe kom je eraan?).

In het tweede blok kiezen de leerlingen 2 series van 4 colleges uit een breed aanbod en maken ze kennis met wetenschappelijk onderzoek. In het derde blok staat de relatie tussen wetenschap en samenleving centraal, waarbij het accent ligt op academische vorming. Het vierde blok bestaat uit een zelfstandig uitgevoerd onderzoek, dat ook kan dienen als profielwerkstuk. In het vijfde blok spreken de leerlingen met wetenschappers over hun onderzoek.

LAPP-Top is een programma waarbij leerlingen van 5 en 6 vwo in ca. 8 bijeenkomsten intensief kennis kunnen maken met een thema bij een opleiding naar keuze. Zij krijgen college van hoogleraren en andere universitaire docenten, doen mee aan werkgroepen en doen zelf onderzoek.

De Technische Universiteit van Delft biedt voor getalenteerde leerlingen van 5 en 6 vwo met een NG/NT profiel een programma aan onder de titel Junior TU Delft. Het programma bestaat uit practica en ontwerplessen die gedurende 6 vrijdagen gegeven worden door TU- en middelbare schooldocenten. Het onderwijs is interdisciplinair opgezet: ontwerpen, onderzoeken en technologische toepassingen staan centraal in het programma.

De leerlingen zullen zoveel mogelijk werken 'vanuit de ingenieursaanpak'. Het programma wordt afgesloten met een presentatie van alle werkgroepen. De resultaten kunnen gebruikt worden voor het maken van een profielwerkstuk.

Christelijk lyceum Zandvliet |
Bezuidenhoutseweg 40 |
2594 AW Den Haag |
070-3851902 |
administratie@chrlyceumzandvliet.nl |