Aanmelding voor de lesmiddag gesloten

Voor de lesmiddag op woensdag 6 maart hebben wij het maximaal aantal leerlingen bereikt en helaas kan hiervoor niet meer ingeschreven worden.

Op vrijdag 15 maart hebben OPEN HUIS en van 18.30 tot 21.00 uur is de hele school open. Dan zullen ook nog een paar lesjes gegeven worden. Ouders en leerlingen zijn hiervoor van harte welkom.

We zien jullie dus graag op ons OPEN HUIS!


Christelijk lyceum Zandvliet |
Bezuidenhoutseweg 40 |
2594 AW Den Haag |
070-3851902 |
administratie@chrlyceumzandvliet.nl |